Algemeen emailadres VOBP: VOBPmail@gmail.com
 
Lid Dutch Management Committee (OFP BP Pensioenfonds)
Sjoerd Gunnewijk
Telefoon: 06-53428925
Email: sjoerd.gunnewijk@ziggo.nl
 
Lid Dutch Management Committee (OFP BP Pensioenfonds)
Paul Koole
Telefoon: 06-53.47.80.76
 
Voorzitter
Hendrik Muilerman
Telefoon: 06-15.51.9598
E-mail: hendrikm17@gmail.com
 
Website/VOBP Nieuws
Cor Vreeken
Telefoon: 06-23.97.75.77
Email: cor.vreeken@xs4all.nl
 
Penningmeester/Ledenadministratie
Fred Zaat
Berkheide 43
3069 KS  Rotterdam
Telefoon: 06-53.52.84.55
Email:fzaat@planet.nl 
 
Secretaris & Zorgdossier
Ad van't Zelfde
Telefoon: 06-26.48.12.88
Email: ahvtzelfde@gmail.com