Algemene ledenvergadering
 
 
Door de coronapandemie hebben er in 2020 en 2021 geen algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden. De eerst volgende vergadering staat gepland voor 12 oktober 2022.
In de loop van 2021 zijn er wel wisselingen geweest binnen het bestuur van VOBP. De veranderingen kunt u teruglezen in onze nieuwsbrieven.
 
Notulen ALV 4 oktober 2023 (Van der Valk Avifauna, Alphen a/d Rijn)
 
 
Agenda ALV
 
Notulen ALV