Wat doen we nog meer voor onze leden?

  • Het onderhouden van contact met het management van BP, de ondernemingsraad(en) van BP en het bestuur van het Nederlandse deel van het Europese pensioenfonds van BP (OFP Pensioenfonds BP), nl. het Dutch Management Committee (DMC);
  • Het realiseren van zoveel mogelijk medezeggenschap ten aanzien van pensioenaangelegenheden door deelname in het bovengenoemd bestuur van het DMC;
  • Het kiezen dan wel voordragen van leden voor het bestuur van het bovengenoemde DMC;
  • Het houden van contact met landelijke organisaties van verenigingen van gepensioneerden (zoals de Koepel Gepensioneerden);
  • In samenwerking met Chevron en Seconer in de "Stichting Verenigde Oliebedrijven" beoordeelt de VOBP jaarlijks de aanbiedingen van zorgverzekeraars en brengt advies uit aan de leden;
  • Het informeren dan wel bewerkstelligen dat haar leden worden ge├»nformeerd met betrekking tot pensioen- en zorgverzekeringsaangelegenheden en over BP's visie en activiteiten op deze terreinen; 
  • Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in april legt het bestuur verantwoording af en hebben leden de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten;
  • De VOBP brengt voor haar leden een nieuwsbrief uit (VOBP Nieuws). In deze nieuwsbrief komen achtergrondinformatie over pensioenen en ontwikkelingen in de zorg aan de orde. Alle leden met een bekend emailadres ontvangen het blad per email, de anderen per post;
  • Op de website van de VOBP (www.vobp.nl) wordt zoveel mogelijk relevante informatie beschikbaar gesteld aan de leden en andere ge├»nteresseerden;
  • Alle overige middelen welke met het oog op het bereiken van het doel nuttig en/of wenselijk worden geacht.