Historie
 
Om de informatiestroom naar de oud BP-medewerkers te verbeteren en hieraan een meer permanente structuur te geven, is op 2 oktober 2002 de Vereniging van Oud BP-medewerkers opgericht.
 
De doelstelling van de vereniging werd als volgt omschreven (zoals opgetekend in de notariĆ«le akte van oprichting):
Het behartigen van de algemene belangen van BP-gepensioneerden, BP-Vutters en BP-55plussers, alsmede hun weduwen/weduwnaars ten aanzien van onder andere aanspraken op pensioen van BP, ziektekosten en andere belangen op sociaaleconomisch terrein, alsmede de informatie en de communicatie met BP. 
Op 16 oktober 2002 vond in de Beatrixhal in Urecht de eerste algemene ledenvergadering plaats (de vereniging telde toen 175 leden). Tijdens deze vergadering werden zes bestuursleden gekozen, die na onderling overleg tot de volgende bestuurssamenstelling kwamen:
Gerard van den Bosch (secretaris)
Willem Ongers
Floris van der Schalk (voorzitter)
Albert Schut (penningmeester)
Johan van der Steen
Peter van Triet