Introductie

 
Wie zijn wij?
    
De VOBP is een vereniging die de belangen behartigt van de BP-gepensioneerden, BP-vroeggepensioneerden (bijv. vutters en 55-plussers), alsmede van hun nabestaanden ten aanzien van onder andere aanspraken op pensioen van BP, ziektekosten en andere belangen op sociaaleconomisch terrein, alsmede de informatie van en communicatie met BP.
De VOBP heeft een deskundig en ervaren bestuur en momenteel ongeveer 400 leden.
VOBP-vertegenwoordigers hebben zitting in het bestuur van het Dutch Management Committee (Nederlandse sectie van BP's Europese Pensioenfonds (OFP Pensioenfonds BP - DMC) en beslissen mee over uw pensioen.
 
Wat doen wij?
 
Onze kerntaak is het behouden van koopkracht voor onze leden. Dit betekent dat we ons inzetten voor waardevaste pensioenen en voor goede sociale zorgverzekeringen tegen aanvaardbare kosten.
Bij koopkrachtbehoud moet u ook denken aan de AOW en de basis zorgkosten. Deze laatste twee worden door de overheid bepaald. Daarom oefent de VOBP, samen met andere belangenverenigingen van gepensioneerden, druk uit op de politiek om ook op deze terreinen uw positie onder de aandacht te brengen.
 
Hoe staat het met onze koopkracht?
 
Het pensioenfonds streeft ernaar uw pensioen aan te passen aan de inflatie.
De afgelopen jaren is het fonds daar, in tegenstelling tot veel andere pensioenfondsen, goed in geslaagd. Hoewel de indexatie over 2015 achterwege is gebleven, blijft er nog steeds de mogelijkheid om dat, bij voldoende resultaat van het fonds, in de komende jaren te corrigeren.
De VOBP zal zich blijven inspannen om de indexatie van onze pensioenen ook in de toekomst gerealiseerd te krijgen.