Kascommissie

De rol van de kascommissie is het controleren van de kas en de financiële stukken.
Dit houdt o.a. in dat er wordt bekeken of alle inkomsten en uitgaven goed en duidelijk door de penningmeester zijn verantwoord en geadministreerd.
 
Indien de commissie met het bovenstaande akkoord is, dan kan zij het VOBP-bestuur decharge verlenen voor het financiële beleid van het afgelopen jaar.
Een en ander vindt plaats voor en tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
 
De samenstelling van de kascommissie voor de ALV van 17 april 2019 is als volgt:
  • Peter van Beek (aftredend)
  • John Severin
  • Floris van der Schalk (reserve).

De samenstelling van de kascommissie voor de ALV van 2020 is als volgt:
  • John Severin
  • Floris van der Schalk
  •  Chris Jansen (reserve).