Kascommissie

De rol van de kascommissie is het controleren van de kas en de financiĆ«le stukken.
Dit houdt o.a. in dat er wordt bekeken of alle inkomsten en uitgaven goed en duidelijk door de penningmeester zijn verantwoord en geadministreerd.
 
Indien de commissie met het bovenstaande akkoord is, dan kan zij het VOBP-bestuur decharge verlenen voor het financiƫle beleid van het afgelopen jaar.
Een en ander vindt plaats voor en tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
 
De samenstelling van de kascommissie voor de ALV van 2020 is als volgt:
 
  • Floris van der Schalk
  • Chris Jansen
De samenstelling van de kascommissie voor de ALV van 2021 is als volgt:
  • Floris van der Schalk
  • Chris Jansen