Goed nieuws: Pensioenfonds bp verhoogt uw pensioen in 2021

 

Het is de ambitie van Pensioenfonds bp om de pensioenen ieder jaar te laten stijgen met de inflatie, met als maximum 4%. We maken hierbij gebruik van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de consumentenprijsindex. Of het verhogen van uw pensioen lukt, hangt af van onze financiële situatie. We hebben uw pensioen dit jaar kunnen verhogen. Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent.

Pensioenfonds bp probeert de koopkracht van uw pensioen op peil te houden
In de pensioenregeling van bp staat wat de werkgever en de werknemers hebben afgesproken over de toeslagverlening. Er is geen extra geld gereserveerd voor de toeslagverlening. We beslissen jaarlijks of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Lees meer bij bij Verhoging van pensioen op de website ban het BP Pensioenfonds (www.pensioenfondsbp.nl).

Bouwde u op 1 januari 2021 pensioen op bij Pensioenfonds bp?
Dan compenseert de werkgever de inflatie en betaalt de kosten van deze toeslagverlening. Daarom hebben wij uw pensioen per 1 januari 2021 verhoogd met 1,3%.

Heeft u eerder pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds bp óf bent u gepensioneerd?
De berekening van de toeslagverlening is dan anders. We kunnen uw pensioen verhogen als het pensioenfonds meer beleggingsrendement haalt dan wat nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van het beleggingsresultaat hebben wij uw pensioen per 1 januari 2021 kunnen verhogen met 1,14%. Helaas was ons beleggingsrendement niet hoog genoeg om de volledige toeslag te kunnen verlenen of om eerder gemiste indexatie in te halen.

Gepensioneerden ontvangen een nabetaling van hun pensioenuitkering

Heeft u over de periode van 1 januari 2021 tot en met mei 2021 een pensioenuitkering ontvangen? Dan ontvangt u rond 25 mei de nabetaling van de toeslagverlening, gelijk met uw pensioenuitkering over mei 2021.

Bron: website van het BP Pensioenfonds https://www.pensioenfondsbp.nl

 


 Privacybeleid VOBP

 In het kader van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij onze website aangepast, zodat alle gegevens welke via de website worden verstuurd, worden versleuteld (SSL/HTTPS).

Ook hebben we een privacyverklaring opgesteld, waarin o.a. staat vermeld welke we gegevens we van u bewaren en wat we ermee doen.

Klik hiernaast voor deze verklaring: Privacybeleid VOBP.pdf.


U kunt ons Privacybeleid ook terugvinden onder de tab "Bestanden".


Nieuwsbrief Ziektekostenverzekering 
 

De Nieuwsbrief over de ziektekostenverzekering vermeldde: 

 

Stichting Verenigde Gepensioneerden Oliebedrijven heeft via Aon een collectief contract bij ONVZ afgesloten. 

 

Oplettende lezers hebben zich mogelijk afgevraagd of wij zijn overgestapt van Meeus naar Aon? Dat is niet zo. Wel is Meeus overgenomen door Aon. Dat betekent dat Meeus nu een Aon company is. Bij de integratie heeft men ervoor gekozen de klanten nummer 1-prioriteit te laten zijn. Daarom zullen alle Aon-Meeus medewerkers die klantcontact hebben, 100% met die klant bezig zijn en blijven. Interne teams houden zich bezig met de integratie.

 

De verwachting is dat de dienstverlening zal verbeteren aangezien binnen het nieuwe Aon de kennis en kunde van twee organisaties is gebundeld. Al met al gaat men ervan uit dat de dienstverlening door het bundelen van de Aon- en Meeus-expertise, nog beter en persoonlijker zal zijn.  

 


Algemene Ledenvergadering 2021

 

Het is duidelijk dat met de nieuwe maatregelen van het kabinet m.b.t. de uitbraak van het Corona-virus de algemene ledenvergadering in Breukelen niet kan worden gehouden.

 

De vergadering wordt tot nader order uitgesteld. Een nieuwe datum is afhankelijk van de ontwikkeling rond het Corona-virus. De bestuursleden blijven aan tot de vergadering kan worden gehouden.De ontwikkeling van uw pensioen bij BP

Het afgelopen jaar kwam het regelmatig in het nieuws: het eventueel verlagen van de pensioenen. Bijna alle Nederlandse pensioenfondsen keken naar de (on)mogelijkheden omtrent de financiële gezondheid van hun fonds.

Graag lichten wij kort toe hoe Pensioenfonds BP omgaat met het eventueel verlagen of verhogen van uw pensioen.

Bijstorten in plaats van verlagen
Met de werkgever is afgesproken dat deze bijdraagt aan het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds. Mocht de financiële situatie hierom vragen, dan stort de werkgever geld bij om de balans weer op orde te brengen. Uw pensioen bij Pensioenfonds BP wordt dus niet gekort als maatregel om de financiële situatie te herstellen.

Verhogen van de pensioenen
Pensioenfonds BP probeert ieder jaar de pensioenen van de actieve deelnemers mee te laten stijgen met de verhoging van de prijsindex. Dit hebben we afgesproken met de werkgever. De kosten van de verhoging worden betaald door de werkgever.

Voor de gewezen deelnemers en gepensioneerden geldt dat een eventuele verhoging mede afhankelijk is van het rendement op de beleggingen van het pensioenfonds. Elk jaar wordt bekeken of dit voldoende is om de pensioenen te verhogen.

 Meer informatie vindt u op de website van het BP pensioenfonds (www.pensioenfondsbp.nl). 


Afbeelding invoegen
eHealth blijft voor veel mensen een ongrijpbaar iets. Dat is jammer, want veel toepassingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook om langer zelf de regie te kunnen voeren, zijn eHealth toepassingen belangrijk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brochure ontwikkeld, waarin een aantal voorbeelden van eHealth toepassingen in de zorg wordt getoond.
U kunt de brochure (pdf) hier downloaden: e-health.pdf.

De VOBP hoopt u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen!

De in 2019 verlaagde contributie blijft ook geldig in 2021!

    Het lidmaatschap bedraagt slechts € 6,00 per jaar als (vroeg)gepensioneerde of 
€ 3,00 per jaar als nabestaande.  
Zie de tab Lid worden op deze site.

Pensioenadministratie
Voor al uw vragen en opmerkingen m.b.t. de pensioenadministratie van het BP Pensioenfonds gelieve u zich te wenden tot de Uitvoerder Stichting Pensioenfonds BP:
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Telefoon: 013 - 462.23.52 (op werkdagen 08:30-17:00 uur) of email: pensioenfondsbp@achmea.nl

Automatische incasso van de jaarlijkse contributie

 

De jaarlijkse contributie voor het VOBP lidmaatschap wordt omstreeks half maart van uw rekening afgeschreven 

(€ 12,00 voor (vroeg)gepensioneerde of € 6,00 voor nabestaande).

Nog geen automatische incasso voor de jaarlijkse contributie afgegeven? 

Maak het uzelf en onze penningmeester een stuk makkelijker en doe dit aub alsnog. Gebruik hiervoor het volgende formulier: Machtiging automatische incasso.pdf
Het laatste nieuws m.b.t. Pensioenen in Nederland vindt u op: www.pensioen.headliner.nl

 

NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden)
Klik op de link van de website van de NVOG: www.gepensioneerden.nl voor de laatste nieuwsbrieven, publicaties en nog veel meer nuttige informatie.

Koepel Gepensioneerden

Nederland kent sinds begin van dit jaar één nationale organisatie voor gepensioneerden. De naam van de nieuwe organisatie is "Koepel Gepensioneerden". De organisatie is ontstaan door de fusie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).
 
Het persbericht hieromtrent en meer informatie over de Koepel Gepensioneerden kunt u bekijken op de website:  www.koepelgepensioneerden.nl.


Pensioenfederatie
Check het laatste nieuws, persberichten en standpunten op de website van de Pensioenfederatie: http://www.pensioenfederatie.nl.

Heeft u actualiteiten, nieuws, informatie of foto's welke u met ons allemaal wilt delen, stuur deze dan aan mij door (met bronvermelding), dan plaats ik het op de website (VOBPmail@gmail.com).