Aanmelding BP Contactdag 


  De registratie voor de BP-Contactdag gaat dit jaar via de website (voor BP minder administratie en ook minder kosten).

Dit loopt vrij aardig, alhoewel het voor sommige mensen best lastig kan zijn. De site is ook een avond niet bereikbaar geweest.

  Als er mensen zijn die problemen hebben met de registratie kan BP hen helpen met het invullen.

Zij kunnen dit per e-mail doorgeven aan Evert van der Horst (evert.vanderhorst@ec1.bp.com).

Zij worden dan teruggebeld om ze te helpen met de registratie.

  

Privacybeleid VOBP

 In het kader van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij onze website aangepast, zodat alle gegevens welke via de website worden verstuurd, worden versleuteld (SSL/HTTPS).

Ook hebben we een privacyverklaring opgesteld, waarin o.a. staat vermeld welke we gegevens we van u bewaren en wat we ermee doen.

Klik hiernaast voor deze verklaring: Privacybeleid VOBP.pdf.


U kunt ons Privacybeleid ook terugvinden onder de tab "Bestanden".Nieuwsbrief Ziektekostenverzekering 
 

De Nieuwsbrief over de ziektekostenverzekering vermeldde: 

 

Stichting Verenigde Gepensioneerden Oliebedrijven heeft via Aon een collectief contract bij ONVZ afgesloten. 

 

Oplettende lezers hebben zich mogelijk afgevraagd of wij zijn overgestapt van Meeus naar Aon? Dat is niet zo. Wel is Meeus overgenomen door Aon. Dat betekent dat Meeus nu een Aon company is. Bij de integratie heeft men ervoor gekozen de klanten nummer 1-prioriteit te laten zijn. Daarom zullen alle Aon-Meeus medewerkers die klantcontact hebben, 100% met die klant bezig zijn en blijven. Interne teams houden zich bezig met de integratie.

 

De verwachting is dat de dienstverlening zal verbeteren aangezien binnen het nieuwe Aon de kennis en kunde van twee organisaties is gebundeld. Al met al gaat men ervan uit dat de dienstverlening door het bundelen van de Aon- en Meeus-expertise, nog beter en persoonlijker zal zijn.  

 


Algemene Ledenvergadering

 De Algemene Ledenvergadering van de VOBP is dit jaar gehouden op woensdag 17 april op de BP Raffinaderij in Europoort.

De notulen vindt u onder de Tab: "Algem. ledenvergadering".

 


 

De ontwikkeling van uw pensioen bij BP

Het afgelopen jaar kwam het regelmatig in het nieuws: het eventueel verlagen van de pensioenen. Bijna alle Nederlandse pensioenfondsen keken naar de (on)mogelijkheden omtrent de financiële gezondheid van hun fonds.

Graag lichten wij kort toe hoe Pensioenfonds BP omgaat met het eventueel verlagen of verhogen van uw pensioen.

Bijstorten in plaats van verlagen
Met de werkgever is afgesproken dat deze bijdraagt aan het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds. Mocht de financiële situatie hierom vragen, dan stort de werkgever geld bij om de balans weer op orde te brengen. Uw pensioen bij Pensioenfonds BP wordt dus niet gekort als maatregel om de financiële situatie te herstellen.

Verhogen van de pensioenen
Pensioenfonds BP probeert ieder jaar de pensioenen van de actieve deelnemers mee te laten stijgen met de verhoging van de prijsindex. Dit hebben we afgesproken met de werkgever. De kosten van de verhoging worden betaald door de werkgever.

Voor de gewezen deelnemers en gepensioneerden geldt dat een eventuele verhoging mede afhankelijk is van het rendement op de beleggingen van het pensioenfonds. Elk jaar wordt bekeken of dit voldoende is om de pensioenen te verhogen.

 Meer informatie vindt u op de website van het BP pensioenfonds (www.pensioenfondsbp.nl). 


Afbeelding invoegen
eHealth blijft voor veel mensen een ongrijpbaar iets. Dat is jammer, want veel toepassingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook om langer zelf de regie te kunnen voeren, zijn eHealth toepassingen belangrijk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brochure ontwikkeld, waarin een aantal voorbeelden van eHealth toepassingen in de zorg wordt getoond.
U kunt de brochure (pdf) hier downloaden: e-health.pdf.
 

De VOBP hoopt u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen!

De contributie is op de algemene ledenvergadering van 2019 verlaagd!

    Het lidmaatschap bedraagt slechts € 6,00 per jaar als (vroeg)gepensioneerde of 
€ 3,00 per jaar als nabestaande.  
Zie de tab Lid worden op deze site.

Pensioenadministratie
Voor al uw vragen en opmerkingen m.b.t. de pensioenadministratie van het BP Pensioenfonds gelieve u zich te wenden tot de Uitvoerder Stichting Pensioenfonds BP:
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Telefoon: 013 - 462.23.52 (op werkdagen 08:30-17:00 uur) of email: pensioenfondsbp@achmea.nl

Automatische incasso van de jaarlijkse contributie

 

De jaarlijkse contributie voor het VOBP lidmaatschap wordt omstreeks half maart van uw rekening afgeschreven 

(€ 12,00 voor (vroeg)gepensioneerde of € 6,00 voor nabestaande).

Nog geen automatische incasso voor de jaarlijkse contributie afgegeven? 

Maak het uzelf en onze penningmeester een stuk makkelijker en doe dit aub alsnog. Gebruik hiervoor het volgende formulier: Machtiging automatische incasso.pdf
Het laatste nieuws m.b.t. Pensioenen in Nederland vindt u op: www.pensioen.headliner.nl

 

NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden)
Klik op de link van de website van de NVOG: www.gepensioneerden.nl voor de laatste nieuwsbrieven, publicaties en nog veel meer nuttige informatie.

KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)
Klik op de link van de website van de KNVG: www.knvg.nl voor de laatste nieuwsbrieven, persberichten, vele interessante artikelen m.b.t pensioenwetgeving, opinies en nog veel meer nuttige informatie.
Tevens kunt u zich hier abonneren op de Nieuwsbrief van de KNVG!

Pensioenfederatie
Check het laatste nieuws, persberichten en standpunten op de website van de Pensioenfederatie: http://www.pensioenfederatie.nl.

Heeft u actualiteiten, nieuws, informatie of foto's welke u met ons allemaal wilt delen, stuur deze dan aan mij door (met bronvermelding), dan plaats ik het op de website (vobp-website@xs4all.nl).