Waarom lid worden?

 • In het bestuur van het Dutch Management Committee (OFP Pensioenfonds BP - DMC) hebben drie belangengroepen invloed en stemrecht:
  • werkgever BP 50%
  • werknemers 25%
  • gepensioneerden 25%;
 • Deze stemverhouding vraagt om een duidelijke en gezamenlijke inbreng vanuit de (vroeg)gepensioneerden. Zeker sinds, enige tijd geleden alweer, de pensioenfondsen van BP Europa SE - BP Nederland en BP Raffinaderij Rotterdam B.V. zijn gefuseerd, is gezamenlijk optrekken van onze vertegenwoordigers in het DMC nog belangrijker geworden;
 • De vertegenwoordigers in het DMC dienen deskundig, ervaren en gemotiveerd te zijn, gezamenlijk beleid te formuleren en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. De opvolging van deze vertegenwoordigers moet goed worden voorbereid;
 • De VOBP is aangesloten bij de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden "KNVG". De VOBP-vertegenwoordigers bezoeken bijeenkomsten van deze organisatie, waarin de belangen van "de ouderen" worden verdedigd.
 • Als lid van de VOBP bepaalt u mede dit beleid door deelname aan de ledenvergaderingen en/of door u kandidaat te stellen voor het VOBP bestuur. Momenteel zijn hier een aantal vacatures waaronder die van voorzitter.