Veel gestelde vragen  
Ik wil graag lid worden van de VOBP, hoe moet ik dat doen?
          Vul het aanmeldingsformulier in Aanmeldingsformulier VOBP 2012.pdf en stuur
          het naar Fred Zaat, Berkheide 43, 3069 KS  Rotterdam of per email: 
          vobppenningmeester@gmail.com of vobpmail@gmail.com.

Mijn adres, telefoonnummer, e-mailadres of banknummer is gewijzigd, hoe kan ik dit melden?
          Stuur een berichtje (bij voorkeur via e-mail) aan Fred Zaat
          vobppenningmeester@gmail.com of vobpmail@gmail.com.

Wanneer wordt mijn contributie afgeschreven?
          De contributie wordt ge├»ncasseerd (via uw automatische incasso) in het
          eerste kwartaal (maart) van het jaar.

Hoe kan ik een 
een machtiging voor automatische incasso van de contributie afgeven?
          Vul het formulier in Machtiging automatische incasso.pdf en stuur dit naar
          Fred Zaat, Berkheide 43, 3069 KS  Rotterdam of per email
          vobppenningmeester@gmail.com of vobpmail@gmail.com
Ik heb geen machtiging voor incasso afgegeven, wanneer moet ik de contributie betalen?
          Wij verwachten uw contributie uiterlijk eind maart van het lopende jaar op rekening
           NL85INGB 0009 3089 38 t.n.v. Vereniging van Oud-BP medewerkers.

Wat doe ik met mijn
een vraag, opmerking, suggestie of input over/voor de VOBP site?
           Stuur een email aan vobpmail@gmail.com.     

Ik heb een vraag over mijn pensioen, waar kan ik terecht?
          Kijk op de website van het Pensioenfonds BP www.pensioenfondsbp.nl of
          neem contact op met Syntrus/Achmea:
                Tel: 013-46.22.352 (tijdens kantooruren) of
                E-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl of
                Post: Stichting Pensioenfonds BP
                        p/a Syntrus Achmea
                        Postbus 90170
                        5000 LM  Tilburg