Vereniging van Oud BP medewerkers

Algemene ledenvergadering op woensdag17 april 2019

Aanvang13.30 uur bij BPRR/NL

 

 

U bent vanaf 10.30 uur welkom voor een kop koffie.

Rond 11.00 volgt een rondrit over de raffinaderij en aansluitend biedt BP ons een lunch aan.  Eventuele dieetwensen vernemen we graag vooraf. De Algemene Ledenvergadering begint om 13.30 uur. De agenda is als volgt:

 

1.      Welkom en opening

2.      Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 24 april 2018

3.      Financiën VOBP door Fred Zaat

a)      Financiële verantwoording 2018

b)      Begroting 2019

c)      Benoeming kascommissie

4.      Verslag over ontwikkelingen in het Dutch Management Committee (DMC)

 door Arno Baltussen en Jan Nieuwenhuize.

5.      Verkiezing bestuursleden

Reglementair is Johan van der Steen aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten, gesteund door tenminste tien leden, kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot 10 april 2019.

6.      Rondvraag

7.      Sluiting